Διαβάστε παρακάτω τις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τις απαντήσεις τους. Αν δεν βρείτε εδώ το θέμα που αναζητάτε, χρησιμοποιείστε τη φόρμα επικοινωνίας για να έρθετε σε επαφή μαζί μας.


To «Πιλοτικό πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως κατάρτισης στον τομέα της προαγωγής και αγωγής υγείας στην κοινότητα» θα εφοδιάσει τα αρμόδια στελέχη με την απαραίτητη γνώση και δεξιότητα προκειμένου να υλοποιούν αποτελεσματικά παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υγεία των πολιτών όπως είναι το κάπνισμα, η διατροφή, η άσκηση, οι προληπτικές εξετάσεις, οι εμβολιασμοί κ.ά.

Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε διακόσια στελέχη των υπηρεσιών και δομών υγείας και κοινωνικής πολιτικής των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.

Η αίτηση συμμετοχής πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του «Πιλοτικού προγράμματος εξ’ αποστάσεως κατάρτισης στον τομέα της προαγωγής και αγωγής υγείας στην κοινότητα». Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά όλα τα ζητούμενα στοιχεία (ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΔΗΜΟΣ, ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ). Πατήσετε εδώ για υποβολή αίτησης.

Η επιλογή των στελεχών θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας (βάσει του αριθμού Αίτησης).

Θα ειδοποιηθείτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο email που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας) ώστε να ακολουθήσει η εγγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης.

Όχι. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν για τα Στελέχη που θα επιλεγούν να το παρακολουθήσουν. Το πρόγραμμα  χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσα από ειδική πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως κατάρτισης μέσω του διαδικτύου. Θα είναι ασύγχρονη, ώστε να μπορεί ο κάθε εκπαιδευόμενος να συμμετάσχει τις μέρες και τις ώρες που τον εξυπηρετούν. Στους εκπαιδευόμενους θα δοθεί εγχειρίδιο καθώς και σχετική βιβλιογραφία. Στο τέλος της κάθε προεκτεινόμενης εκπαιδευτικής ενότητας θα υπάρχει τεστ αξιολόγησης, όπως και στο τέλος του προγράμματος.